Στοιχεία Επιχείρησης

  • ΕΠΩΝΥΜΙΑ : ΠΙΚΟΒΙΤ Α.Β.Ε.Ε
  • ΑΦΜ : 099363740
  • ΔΟΥ : ΘΗΒΩΝ
  • ΑΡΜΑΕ : 48460/01ΑΤ/Β/01/95
  • ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : Κτηνιατρικά Φάρμακα - Ζωοτροφές - Μηχανήματα
  • ΕΔΡΑ : ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ - ΘΕΣΗ ΑΧΑΜΝΟ ΠΗΓΑΔΙ - Τ.Κ. 32011
  • ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 22620 56 562

Αποτελέσματα Χρήσης 2012

Αποτελέσματα Χρήσης 2013

Αποτελέσματα Χρήσης 2014

ΛΟΙΠΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ